En privat dagplejemor er ansat af forældrene.

- private er godkendt af kommunen som løbende holder tilsyn med dagplejen.

- der ydes tilskud til de private dagplejere. 
   Nyborg kommune 75 %

- private betaler selv for alt deres udstyr som barnevogne, legetøj, mad, frugt, udflugter/ transport.

- private annoncerer selv efter børn, da de ikke bliver tildelt en pladsanvisning.

- har stor flesibilitet, mødetid

- forældrene kan have medindflydelse på hvad den private dagplejer fortager sig med børnene.


Privat dagpleje er en tryg ordning. Børn har tæt kontakt til den private dagplejer, og hverdagen er stille og rolig. Smitterisikoen i privat dagpleje er lille.

Den private dagplejer kan tilrettelægge hverdagen helt på børnenes præmisser og har alle forudsætninger for at skabe en hyggelig dag - med 4 glade og tilfredse børn.

Den private dagplejer kan tage børnene med på ture.

Besøge legepladser i omegnen.
 
Børnene kan også være sammen med andre børn ved, at vi kan tage i legestue på en friskole hvor både private og kommunale dagplejere kommer samt forældre der går hjemme med deres børn.